Privacybeleid & gebruiksvoorwaarden

Dit Privacy Statement beschrijft de manieren waarop Influenza Hub informatie verzamelt, opslaat en gebruikt over individuele personen die deze website bezoeken. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE ZOALS UITEENGEZET IN DIT PRIVACYBELEID. U ACCEPTEERT OOK DAT INFLUENZA HUB DIT PRIVACYBELEID NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING PERIODIEK KAN VERANDEREN, AANPASSEN, TOEVOEGEN, VERWIJDEREN OF ANDERSZINS BIJWERKEN. Wij zullen met uw Persoonlijke Informatie echter altijd omgaan in overeenstemming met het geldende Privacybeleid op het moment van verzamelen. Het is onze bedoeling om wijzigingen in ons Privacybeleid op deze pagina te plaatsen, zodat u volledig op de hoogte bent van de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze openbaar kan worden gemaakt. Ons Privacybeleid is te vinden op onze homepage en is ook beschikbaar op elke pagina waar om Persoonsgegevens wordt gevraagd. Op dergelijke gegevensverzamelingspunten kan nadere uitleg staan, als dat van toepassing is, over de doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt.

1. Uw privacy is belangrijk voor ons

De term ‘persoonsgegevens’ die gebruikt wordt in dit Privacybeleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres en telefoonnummer – gegevens die gebruikt kunnen worden ter identificatie van u als persoon. In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij behouden ons echter het recht voor om extra verwerking door te voeren, voor zover toegestaan of vereist door de wet, of ter ondersteuning van een juridisch of strafrechtelijk onderzoek. Influenza Hub zet zich in om te voldoen aan alle toepasselijke privacywetten, met name de in 1995 ingevoerde Databeschermingsrichtlijn van de Europese Unie betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. Beoogd gebruik van persoonsgegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze site kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor sommige diensten kan het echter nodig zijn dat u ons Persoonsgegevens verstrekt. Als u in zo’n situatie ervoor kiest om door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, dan kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de site en dat wij uw (aan)vraag niet kunnen beantwoorden.

3. Niet-openbaarmaking van Persoonsgegevens

Influenza Hub zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, delen, of anderszins verschaffen aan derden, behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid.

4. Recht van toegang, rectificatie en bezwaar

Altijd wanneer we Persoonsgegevens verwerken, nemen we redelijke stappen om te zorgen voor correcte en up-to-date opgeslagen gegevens voor de doelstellingen waarvoor ze opgeslagen werden. Wij bieden u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, als dergelijke verwerking niet redelijkerwijs noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd zakelijk belang zoals beschreven in dit Privacybeleid of vanwege naleving van de wet door ons. In geval van directe reclamecommunicatie geven we u de mogelijkheid om u af te melden voor ontvangst van verder reclamemateriaal of geven we u de mogelijkheid van opt-in, als de wet dat vereist. Als u contact met ons wilt opnemen over het gebruik van uw Persoonsgegevens of bezwaren heeft tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail op het e-mailadres info@influenzahub.com. Als u contact met ons opneemt, vermeld dan de naam van de website waarop u de informatie heeft gegeven, evenals de specifieke informatie die u door ons gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd wilt hebben, plus uw correcte identificatiegegevens. Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen zijn onderworpen aan alle van toepassing zijnde wettelijke en ethische meldingsverplichtingen of verplichtingen tot het indienen of bewaren van documenten die ons worden opgelegd.

5. ‘Cookies’ en internet-tags

Met behulp van Google Analytics kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw bezoek aan deze website, zoals de pagina’s die u bezoekt, de website waar u vandaan komt en sommige van de zoekopdrachten die u uitvoert. Dergelijke informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van de site te helpen verbeteren en om geaggregeerde statistieken voor interne marktonderzoeksdoeleinden samen te stellen over personen die onze site gebruiken. Deze gegevens delen wij niet met derden. Daarbij kunnen we ‘cookies’ installeren die de domeinnaam van de gebruiker, uw internetprovider, uw besturingssysteem en de datum en tijd van toegang verzamelen. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schrijf van uw computer. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer. U kunt uw browser zodanig instellen, dat u een melding krijgt van de ontvangst van een ‘cookie’. Op die manier kunt u dan beslissen of u de cookie al dan niet wilt wil accepteren. Als u niet wilt dat wij cookies installeren, stuur ons dan een e-mail, aan het e-mailadres info@influenzahub.com. Houd wel a.u.b. rekening met het volgende: als u de cookies niet accepteert, dan is het mogelijk dat u niet alle functionaliteit van onze browser-software kunt gebruiken. Wij kunnen een beroep doen op externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de onder dit punt beschreven informatie.

6. Links naar andere sites

Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, en niet op websites van derden. Het is mogelijk dat we links verschaffen naar andere websites, bijvoorbeeld van websites waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor onze bezoekers. Ons streven is om ervoor te zorgen dat dit websites zijn die voldoen aan de hoogste eisen. Vanwege de aard van het internet kunnen wij echter geen garanties geven voor het privacyniveau van websites waarnaar wij een link plaatsen of de verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van andere sites dan deze website, en dit privacybeleid is niet bedoeld om van toepassing te zijn op de gelinkte websites die niet behoren tot Influenza-Hub. Er wordt niet gelinkt naar één bedrijfswebsite of één door het bedrijf gesponsorde website.

7. Richtlijnen voor gebruikers

De website Influenza Hub is een sympathieke community waarin mensen kunnen meepraten over griep.

Houd er a.u.b. rekening mee, dat commentaar van buiten niet representatief is voor de mening van Influenza Hub en dat de juistheid van zulk commentaar door ons niet bevestigd wordt.

  • Praat mee. Neem deel aan de gesprekken. We willen graag horen wat u ervan denkt.
  • Reageer in het Nederlands.
  • Kom vaker terug, bezoek ons regelmatig. Dit is een live-pagina die volledig gemonitord wordt. Wij gaan graag met u in gesprek en willen graag uw mening horen.
  • Plaats geen beledigende, lasterlijke of obscene reacties.
  • Plaats geen frauduleuze of misleidende opmerkingen of links.
  • Plaats niets dat in strijd is met enige wet of regelgeving, of dat intellectuele eigendom is van iemand anders.
  • Plaats geen verkoop-pitches of spam. Onze website is niet de juiste plek daarvoor.
  • Blijf bij het onderwerp en deel wat interessant kan zijn voor de groep.
  • Wij behouden ons het recht voor om gebruikers die beledigend of anderszins aanstootgevend of opdringerig gedrag vertonen, de toegang tot Influenza Hub te ontzeggen.

8. Neem contact met ons op

Indien u vragen of klachten heeft over onze naleving van dit Privacybeleid, of als u commentaar heeft op of tips voor de verbetering van de kwaliteit van het Privacybeleid, stuur ons dan een e-mail op het e-mailadres info@influenzahub.com.

Als je de website blijft gebruiken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'cookies toestaan' om u de best mogelijke navigeerervaring te geven. As u doorgaat met het gebruik van deze website zonder uw cookie-instellingen te veranderen of als u klikt op 'Accepteren' hier beneden, dan geeft u toestemming hiervoor.

Sluiten